Palvelumme

Kehitämme kokonaisvaltaisesti paikkatiedon hyödyntämistä ja hallintaa, paremmin suunnitellun, rakennetun ja toimivan yhteiskunnan puolesta. Harva lähestymistapa tai -kulma on meille vieras, ja keksimme jatkuvasti uusia, mikäli asiakkaidemme tarpeet niin vaativat. Ohessa kuitenkin muutamia teemoja, joiden parissa olemme erityisesti viihtyneet.

planning
Paikkatietoanalytiikka
Älykaupungit, kaupunki- ja aluekehitys
Strateginen palvelu- ym. suunnittelu
Maankäytön suunnittelu ja digitalisaatio
Liikennesuunnittelu
Vaikutusten arvioinnit
Full-stack ohjelmistokehitys
Data- ja analytiikkarajapinnat
Paikkatietotekniset ratkaisut
Automatisoitu tiedonkeruu
Räätälöidyt työkalut
Tietomuotoilu
Prosessien uudistus ja digitalisointi
Kokonais- ja viitearkkitehtuurit
Paikkatietoinfrastruktuurit
Datan hankinta, hallinta ja käsittely
Tietojohtaminen
Koulutus ja organisaatioiden tuki